Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Pripomienka školenia 25.06.2024 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka na začiatku III.Q.2024, riešenie Vašich problémov celý text

ostatné | 21. 6. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 20.06.2024 s Ing. Máriou Kasmanovou

Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO a PO zriadených obcou. Stravovanie zamestnancov celý text

ostatné | 16. 6. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 19.06.2024 s Ing. Oxanou Hospodárovou

Podmienky a postup pri poskytovaní, zúčtovaní a kontrole dotácií z rozpočtu obcí, celý text

ostatné | 16. 6. 2024 | Autor: Správca Webu

Akreditovaný kurz s Ing. Teréziou Urbanovou

Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a nimi zriadené RO a PO celý text

ostatné | 6. 6. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 06.06.2024 s JUDr. Vladimírom Pirošíkom

Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi starostu celý text

ostatné | 30. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 04.06.2024 s Mgr. Katarínou Tamášovou

Personálne a ekonomické minimum pre riaditeľa školy, nie len pre začínajúcich riaditeľov celý text

ostatné | 30. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 30.05.2024 s Ing. Helenou Polónyi

Verejné obstarávanie v roku 2024 po novom praktické návody a rady celý text

ostatné | 26. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 29.05.2024 s Ing. Oxanou Hospodárovou

Správne poplatky (zmeny od 01.04.2024) a iné príjmy obce celý text

ostatné | 26. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 23.05.2024 s Mgr. Katarínou Tamášovou

Špecifiká pracovnoprávnej dokumentácie školy celý text

ostatné | 17. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
Akreditovaný kurz s Ing. Teréziou Urbanovou 1

Akreditovaný kurz s Ing. Teréziou Urbanovou

Upozorňujeme záujemcov, že na plánovaný akreditovaný kurz pre účtovníčky s Ing. Teréziou Urbanovou je plne obsadený a od 17-mája 2024 od 15.00 hod. sa na tento kurz už nedá prihlásiť. celý text

ostatné | 17. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 17.05.2024 s JUDr. Vladimírom Pirošíkom

INFOZÁKON - pätnásť najčastejších problémov samospráv a praktické rady celý text

ostatné | 13. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.05.2024 s Ing. Erikou Kusyovou

Povinné zverejňovanie v elektronickej podobe, celý text

ostatné | 7. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 30.04.2024 s Ing. Annou Gallovou

Studne, malé ČOV a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách celý text

ostatné | 24. 4. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 25.04.2024 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka na začiatku II. Q 2024. Dozvuky ročného zúčtovania dane za rok 2023. Zmeny v legislatíve platné pre rok 2024,
celý text

ostatné | 22. 4. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 15.04.2024 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Priestupky a správne delikty prejednávané v kompetencii obcí a miest – 1. časť celý text

ostatné | 9. 4. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 05.04.2024 s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.

Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí, celý text

ostatné | 31. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 20.03.2024 s Ing. Teréziou Urbanovou

Záverečný účet obce, mesta za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo celý text

ostatné | 15. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.03.2024 s Ing. Máriou Kasmanovou

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 celý text

ostatné | 7. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 07.03.2024 s Ing. Máriou Brániikovou

Daňové priznanie právnických osôb v miestnej samospráve za rok 2023. celý text

ostatné | 3. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 05.03.2024 s doc. JUDr Jozefom Tekelim, PhD.

Odmeňovanie volených predstaviteľov obci, miest celý text

ostatné | 2. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 29.02.2024 s Ing. Helenou Polónyi

Verejné obstarávanie - (najčastejšie pochybenia) celý text

ostatné | 23. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.02.2024 s Ing. Teréziou Urbanovou

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2024. celý text

ostatné | 8. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.02.2024 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Správne konanie – 1. časť celý text

ostatné | 7. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

VZOR textovej časti Poznámok k 31.12.2023 - od Ing. Terézie Urbanovej

V prílohe je VZOR textovej časti Poznámok k 31.12.2023 doplnený a upravený podľa novelizovaného Opatrenia MF SR. celý text

ostatné | 6. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 08.02.2024 s Ing. Ivetou Ištokovou

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom, celý text

ostatné | 5. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 25.01.2024 s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD.

Úlohy a povinnosti obce v sociálnej oblasti celý text

ostatné | 21. 1. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.12.2023 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka pred koncom IV. Q 2023 celý text

ostatné | 11. 12. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 11.12.2023 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Správne konanie v školstve celý text

ostatné | 7. 12. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 06.12.2023 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 28.11.2023 s Ing. Ľubomírom Žiakom

Nové právne predpisy v ochrane ovzdušia, so zameraním na povinnosti miest a obcí, celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná