Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Pripomienka školenia 25.04.2024 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka na začiatku II. Q 2024. Dozvuky ročného zúčtovania dane za rok 2023. Zmeny v legislatíve platné pre rok 2024,
celý text

ostatné | 22. 4. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 15.04.2024 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Priestupky a správne delikty prejednávané v kompetencii obcí a miest – 1. časť celý text

ostatné | 9. 4. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 05.04.2024 s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.

Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí, celý text

ostatné | 31. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 20.03.2024 s Ing. Teréziou Urbanovou

Záverečný účet obce, mesta za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo celý text

ostatné | 15. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.03.2024 s Ing. Máriou Kasmanovou

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 celý text

ostatné | 7. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 07.03.2024 s Ing. Máriou Brániikovou

Daňové priznanie právnických osôb v miestnej samospráve za rok 2023. celý text

ostatné | 3. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 05.03.2024 s doc. JUDr Jozefom Tekelim, PhD.

Odmeňovanie volených predstaviteľov obci, miest celý text

ostatné | 2. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 29.02.2024 s Ing. Helenou Polónyi

Verejné obstarávanie - (najčastejšie pochybenia) celý text

ostatné | 23. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.02.2024 s Ing. Teréziou Urbanovou

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2024. celý text

ostatné | 8. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.02.2024 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Správne konanie – 1. časť celý text

ostatné | 7. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

VZOR textovej časti Poznámok k 31.12.2023 - od Ing. Terézie Urbanovej

V prílohe je VZOR textovej časti Poznámok k 31.12.2023 doplnený a upravený podľa novelizovaného Opatrenia MF SR. celý text

ostatné | 6. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 08.02.2024 s Ing. Ivetou Ištokovou

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom, celý text

ostatné | 5. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 25.01.2024 s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD.

Úlohy a povinnosti obce v sociálnej oblasti celý text

ostatné | 21. 1. 2024 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.12.2023 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka pred koncom IV. Q 2023 celý text

ostatné | 11. 12. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 11.12.2023 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Správne konanie v školstve celý text

ostatné | 7. 12. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 06.12.2023 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 28.11.2023 s Ing. Ľubomírom Žiakom

Nové právne predpisy v ochrane ovzdušia, so zameraním na povinnosti miest a obcí, celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 23.11.2023 s Ing. Erikou Kusyovou

E-goverment obce, školy v kontexte posledných zmien celý text

ostatné | 16. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Zmena materiálu od Ing. Urbanovej k školeniu 14.11.2023

Ing. Urbanová nám dodala sľúbené vzory ku školeiu, ktoré sa uskutočnilo 14.11.2023. Zároveň poslala aj opravu materiálu pre ROPO a Obce na strane č.6 . Kompletné zmeny ako aj vzory si prosím opätovne stiahnite z aplikácie školiteľ. Materiál bude dostupný v aplikácii školiteľ do 20.11.2023 do 15.00 celý text

ostatné | 15. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.11.2023 s Ing. Teréziou Urbanovou

Účtovná závierka v obciach, PO a RO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023. celý text

ostatné | 9. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 08.11.2023 s Ing. Petrom Gallovičom

Odpadové hospodárstvo obce - platné a pripravované zmeny celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 31.10.2023 s Mgr. Katarínou Tamášovou

Pracovný poriadok školy v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2019 Z. z. ,zákona č. 553/2003 Z. z. a novej vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ celý text

ostatné | 26. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 27.10.2023 - ON-LINE s JUDr. Helenou Spišiakovou

Štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných PRIESTUPKOV a správnych deliktov a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady celý text

ostatné | 23. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 26.10.2023 s PaedDr. Ingrid Kováčová

Novela školského zákona celý text

ostatné | 21. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 17.10.2023 s Ing. Helenou Polónyi

Ako na úplne novú platformu verejného obstarávania – zmeny od 01.07.2023 celý text

ostatné | 13. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.10.2023 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka vo IV. Q roku 2023 celý text

ostatné | 8. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 05.10.2023 s Ing. Máriou Kasmanovou

Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024 – 2026. celý text

ostatné | 29. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 26.09.2023 s Ing. Teréziou Urbanovou

Dlhodobý majetok a drobný majetok obcí, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2023 celý text

ostatné | 21. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 20.09.2023 s JUDr/ Mariánom Hoffmannom, PhD.

Všeobecne záväzné nariadenia aktuálne problémy celý text

ostatné | 18. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.09.2023 s Ing. Ivetou Ištokovou.

Miestne dane a miestny poplatok za KO a DSO a miestny poplatok za rozvoj celý text

ostatné | 7. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná