Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Pripomienka školenia 11.12.2023 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Správne konanie v školstve celý text

ostatné | 7. 12. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 06.12.2023 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 28.11.2023 s Ing. Ľubomírom Žiakom

Nové právne predpisy v ochrane ovzdušia, so zameraním na povinnosti miest a obcí, celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 23.11.2023 s Ing. Erikou Kusyovou

E-goverment obce, školy v kontexte posledných zmien celý text

ostatné | 16. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Zmena materiálu od Ing. Urbanovej k školeniu 14.11.2023

Ing. Urbanová nám dodala sľúbené vzory ku školeiu, ktoré sa uskutočnilo 14.11.2023. Zároveň poslala aj opravu materiálu pre ROPO a Obce na strane č.6 . Kompletné zmeny ako aj vzory si prosím opätovne stiahnite z aplikácie školiteľ. Materiál bude dostupný v aplikácii školiteľ do 20.11.2023 do 15.00 celý text

ostatné | 15. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.11.2023 s Ing. Teréziou Urbanovou

Účtovná závierka v obciach, PO a RO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023. celý text

ostatné | 9. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 08.11.2023 s Ing. Petrom Gallovičom

Odpadové hospodárstvo obce - platné a pripravované zmeny celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 31.10.2023 s Mgr. Katarínou Tamášovou

Pracovný poriadok školy v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2019 Z. z. ,zákona č. 553/2003 Z. z. a novej vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ celý text

ostatné | 26. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 27.10.2023 - ON-LINE s JUDr. Helenou Spišiakovou

Štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných PRIESTUPKOV a správnych deliktov a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady celý text

ostatné | 23. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 26.10.2023 s PaedDr. Ingrid Kováčová

Novela školského zákona celý text

ostatné | 21. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 17.10.2023 s Ing. Helenou Polónyi

Ako na úplne novú platformu verejného obstarávania – zmeny od 01.07.2023 celý text

ostatné | 13. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.10.2023 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka vo IV. Q roku 2023 celý text

ostatné | 8. 10. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 05.10.2023 s Ing. Máriou Kasmanovou

Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024 – 2026. celý text

ostatné | 29. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Metodické usmernenie - Ing. Terézia Urbanová

Dobrý deň na základe Uznesenia vlády SR č.459 z 13.9.2023 zaniká pohľadávka štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí obciam, mestám a VÚC poskytnutých v roku 2020.
Účtovanie odpustenia splácania návratnej finančnej výpomoc:
273 / 648 celý text

ostatné | 28. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
Obecný portál sa kamaráti s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) 1

Obecný portál sa kamaráti s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ)

RVC Štrba v spolupráci s ADALIA s.r.o. zabezpečili pre subjekty (obce, mestá, RO a PO) využívajúce na zverejňovanie zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach služby Obecného portálu, automatické prepojenie Obecného portálu a CRZ. celý text

ostatné | 25. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 26.09.2023 s Ing. Teréziou Urbanovou

Dlhodobý majetok a drobný majetok obcí, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2023 celý text

ostatné | 21. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 20.09.2023 s JUDr/ Mariánom Hoffmannom, PhD.

Všeobecne záväzné nariadenia aktuálne problémy celý text

ostatné | 18. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.09.2023 s Ing. Ivetou Ištokovou.

Miestne dane a miestny poplatok za KO a DSO a miestny poplatok za rozvoj celý text

ostatné | 7. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 11.09.2023 s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.

Veľká novela zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí celý text

ostatné | 5. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
Ing. Iveta Ištoková - užitočné informácie 1

Ing. Iveta Ištoková - užitočné informácie

Od 1. 9. 2023 platí nový vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. V prílohe pripájam informáciu k novému vzoru tlačiva k miestnym daniam celý text

ostatné | 28. 8. 2023 | Autor: Správca Webu

Ing. Pavol Kukučka nám poskytol pomôcku

Ing. Pavol Kukučka nám poskytol pomôcku v podobe aktuálnej exekučnej kalkulačky. Nájdete ju ako excel súbor ktorý sa dá stiahnuť prostredníctvom odkazu v tejto správe celý text

ostatné | 4. 7. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 29.06.2023 s Ing. Martou Bednárovou

Aktuálne o vedení registratúry. Používanie pečiatok a podpisovanie dokumentov. celý text

ostatné | 24. 6. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 20.06.2023 s JUDr. Natália Hudáková, JUDr. Veronika Vilusová

Obec, mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac a pri nájmoch, alias „Čo nie je zakázané, je dovolené“ celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.06.2023 s Ing.. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka v priebehu II. Q roku 2023, celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 06.06.2023 s Mgr. Katarínou Tamášovou

Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme celý text

ostatné | 31. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 25.05.2023 s JUDr. Ingrid Ney

Daňové exekučné konanie celý text

ostatné | 20. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 16.05.2023 s Mgr. Katarínou Tamášovou

Pracovnoprávne vzťahy na školách – riešenie vybraných situácií cez vzorové tlačivá, celý text

ostatné | 11. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka KONFERENCIE RVC-ŠTRBA v dňoch 18. - 19.05.2023

Konferencia pri príležitosti 30. Výročia vzniku RVC-ZO so sídlom v Štrbe celý text

ostatné | 4. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.05.2023 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona. celý text

ostatné | 4. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 04.05.2023 s Ing. Máriou Kasmanovou

Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO a PO zriadených obcou. Stravovanie zamestnancov, celý text

ostatné | 29. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná