Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pripomienka školenia 04.10.2022 s Ing. Helenou Polónyi

Zákazky s nízkou hodnotou, používanie elektronickej platformy celý text

ostatné | 28. 9. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 27.09.2022 s Ing. Pavlom Kukučkom

Aktuálne témy pre mzdové účtovníčky a personalistky celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 22.09.2022 s Ing. Teréziou Urbanovou

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce, RO a PO. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 01.01.2022, celý text

ostatné | 17. 9. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 12.09.2022 s Ing. Ivetou Ištokovou

Miestne dane a miestny poplatok za KO a DSO. Miestny poplatok za rozvoj. celý text

ostatné | 6. 9. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 06.09.2022 s Ing. Máriou Kasmanovou

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet, celý text

ostatné | 31. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Dvojdňové školenie starostov -13. - 14.09.2022

Pripomíname dvojdňové školenie starostov a primátorov, ktoré sa uskutoční 13. - 14.09.2022 v hotely Atrium v Novom Smokovci celý text

ostatné | 18. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia od Ing. Terézie Urbanovej

Dobrý deň v prílohe vám posielame Opatrenia MPSVaR o zvýšení stravného a náhrady CMV od 1.9.2022. celý text

ostatné | 8. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia od Ing. Pavla Kukučku

V prílohe posielam usmernenie Úradu vlády k odmene 500 eur.
Upravené porovnanie s poznámkami je tiež v prílohe.
Ak budete mať nejaké otázky, pošlite ich na môj mail. celý text

ostatné | 8. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Zaslanie nových pozvánok na september 2022

V predchádzajúcej správe (06.08.2022) sme Vám doručili pozvánky na školenia v septembri 2022. Jediná zmena oproti skôr zaslaným pozvánkam bola v pozvánke na dvojdňovku 13-14.09.2022 kde bolo uvedené chybné číslo účtu. celý text

ostatné | 6. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia k odmene 500 ,- € od Ing. Pavla Kukučku

Pripravil som krátku analýzu - porovnanie odmeny 500 eur z Dodatku č.1 ku KZ VS za rok 2022 s odmenou 300 eur  vyplatenou na základe Dodatku č.1 ku KZ VS na rok 2021 .... a z toho vyplývajúce doporučenia. celý text

ostatné | 26. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

MU a učtovanie k zaokruhlovaniu platieb - doplnenie uctovania vydavku v pokladnici

Ing. Terézia Urbanová nám poskytla Metodické usmernenie MF SR. V priložených súboroch nájdete podrobnosti. celý text

ostatné | 18. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Stanovisko MF SR k používaniu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie k zaokrúhľovaniu pri platbách v hotovosti

Dobrý deň, preposielame stanovisko MF SR ktoré nám poskytla Ing.,, Terézia Urbanová celý text

ostatné | 18. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Ing. Terézia Urbanová nám preposlala MU MF SR k zaokrúhľovaniu platieb v hotovost

Dobrý deň v prílohe posielam MU MF SR k zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti. Zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti podľa zákona o cenách sa týka platieb za tovary a služby pri ktorých je cena peňažnou sumou pri nákupe a predaji tovaru a služby, alebo ide o prenájom, a nie je upravená celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 24.06.2022 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 celý text

ostatné | 17. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.06.2022 s Ing. Máriou Kasmanovou

Vnútorný predpis pre oblasť vedenia pokladnice po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. Vnútorný predpis pre oblasť cestovných náhrad po zvýšení súm stravného v roku 2022 celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Doplňujúca informácia od JUDr. Mariána Hoffmana, PhD.

Doplňujúca informácia od JUDr. Mariána Hoffmana, PhD.v spojitosti so školením na tému Ukončenia funkčného obdobia starostov a primátorov, ktoré sa uskutočnilo 31.05.2022 celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 08.06.2022 s JUDr. Marekom Dlapom

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, celý text

ostatné | 3. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
Organizačná zmena - zrušené školenie 07.06.2022 1

Organizačná zmena - zrušené školenie 07.06.2022

Z dôvodu nezáujmu o školenie na tému Obec ako člen pozemkového spoločenstva alebo družstva, s lektorkou JUDr. Martina Tekeliová, PhD. je toto školenie v plnom rozsahu zrušené. celý text

ostatné | 1. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 03.06.2022 s PhDr. Vierou Hajdukovou, PhD.

Materská škola a jej riadenie. celý text

ostatné | 31. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 31.05.2022 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Ukončenie funkčného obdobia starostu,
primátora. celý text

ostatné | 26. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 26.05.2022 s JUDr. Vladimírom Pirošíkom

Novela infozákona účinná od 31.03.2022 a najčastejšie problémy samospráv pri poskytovaní informácií, celý text

ostatné | 21. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 18.05.2022 s Ing. Petrom Gallovičom

Aktuálne o odpadovom hospodárstve v podmienkach obce, mesta celý text

ostatné | 13. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 16.05.2022 s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.

Nástrahy skončenia pracovného pomeru v obciach a školách celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
Obecný portál sa kamaráti s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) 1

Obecný portál sa kamaráti s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ)

RVC Štrba v spolupráci s ADALIA s.r.o. zabezpečili pre subjekty (obce, mestá, RO a PO) využívajúce na zverejňovanie zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach služby Obecného portálu, automatické prepojenie Obecného portálu a CRZ. celý text

ostatné | 9. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 10.05.2022 s Ing. Máriou Kasmanovou

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou, zmeny v oblasti fin. výkazov od 01.03.2022 celý text

ostatné | 4. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Vzorové príklady účtovania humanitárnej pomoci a príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre obce a ich ROPO

Dobrý deň v prílohe Vám posielame vzorové príklady účtovania humanitárnej pomoci a príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre obce a ich ROPO doplnené o refundáciu výdavkov (na žiadosť účastníkov seminárov). celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Vzorové príklady účtovania humanitárnej pomoci a príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre obce a ich ROPO

Ing. Terézia Urbanová nám poskytla Vzorové príklady účtovania humanitárnej pomoci a príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre obce a ich ROPO, ktoré nájdete v PDF súbore. celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Usmernenie k rozpočtovaniu a účtovaniu príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Ing. Terézia Urbanová nám poskytla predmetné usmernenie, ktoré Vám obratom zasielame celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 28.04.2022 s JUDr. Vladimírom Pirošíkom

Ochrana osobných údajov v praxi obcí, miest a nimi zriadených RO, PO, celý text

ostatné | 25. 4. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 25.04.2022 s Mgr. Katarínou Tamášovou

Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch celý text

ostatné | 21. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná