Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pripomienka školenia 24.06.2022 s Ing. Pavlom Kukučkom

Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 celý text

ostatné | 17. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 14.06.2022 s Ing. Máriou Kasmanovou

Vnútorný predpis pre oblasť vedenia pokladnice po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. Vnútorný predpis pre oblasť cestovných náhrad po zvýšení súm stravného v roku 2022 celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Doplňujúca informácia od JUDr. Mariána Hoffmana, PhD.

Doplňujúca informácia od JUDr. Mariána Hoffmana, PhD.v spojitosti so školením na tému Ukončenia funkčného obdobia starostov a primátorov, ktoré sa uskutočnilo 31.05.2022 celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 08.06.2022 s JUDr. Marekom Dlapom

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, celý text

ostatné | 3. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
Organizačná zmena - zrušené školenie 07.06.2022 1

Organizačná zmena - zrušené školenie 07.06.2022

Z dôvodu nezáujmu o školenie na tému Obec ako člen pozemkového spoločenstva alebo družstva, s lektorkou JUDr. Martina Tekeliová, PhD. je toto školenie v plnom rozsahu zrušené. celý text

ostatné | 1. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 03.06.2022 s PhDr. Vierou Hajdukovou, PhD.

Materská škola a jej riadenie. celý text

ostatné | 31. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 31.05.2022 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Ukončenie funkčného obdobia starostu,
primátora. celý text

ostatné | 26. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 26.05.2022 s JUDr. Vladimírom Pirošíkom

Novela infozákona účinná od 31.03.2022 a najčastejšie problémy samospráv pri poskytovaní informácií, celý text

ostatné | 21. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 18.05.2022 s Ing. Petrom Gallovičom

Aktuálne o odpadovom hospodárstve v podmienkach obce, mesta celý text

ostatné | 13. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 16.05.2022 s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.

Nástrahy skončenia pracovného pomeru v obciach a školách celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
Obecný portál sa kamaráti s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) 1

Obecný portál sa kamaráti s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ)

RVC Štrba v spolupráci s ADALIA s.r.o. zabezpečili pre subjekty (obce, mestá, RO a PO) využívajúce na zverejňovanie zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach služby Obecného portálu, automatické prepojenie Obecného portálu a CRZ. celý text

ostatné | 9. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 10.05.2022 s Ing. Máriou Kasmanovou

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou, zmeny v oblasti fin. výkazov od 01.03.2022 celý text

ostatné | 4. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Vzorové príklady účtovania humanitárnej pomoci a príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre obce a ich ROPO

Dobrý deň v prílohe Vám posielame vzorové príklady účtovania humanitárnej pomoci a príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre obce a ich ROPO doplnené o refundáciu výdavkov (na žiadosť účastníkov seminárov). celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Vzorové príklady účtovania humanitárnej pomoci a príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre obce a ich ROPO

Ing. Terézia Urbanová nám poskytla Vzorové príklady účtovania humanitárnej pomoci a príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre obce a ich ROPO, ktoré nájdete v PDF súbore. celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Usmernenie k rozpočtovaniu a účtovaniu príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Ing. Terézia Urbanová nám poskytla predmetné usmernenie, ktoré Vám obratom zasielame celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 28.04.2022 s JUDr. Vladimírom Pirošíkom

Ochrana osobných údajov v praxi obcí, miest a nimi zriadených RO, PO, celý text

ostatné | 25. 4. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 25.04.2022 s Mgr. Katarínou Tamášovou

Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch celý text

ostatné | 21. 4. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 22.04.2022 s Ing. Janou Sládečkovou

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2022 celý text

ostatné | 18. 4. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia od Ing. Urbanovej

Opatrenie MF SR ku kódom zdroja, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 3/2022 celý text

ostatné | 13. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
Pozor -  organizačná zmwna 1

Pozor - organizačná zmwna

Z vážnych organizačných dôvodov sme nútení presunúť školenie s Mgr. Katarínou Tamášovou celý text

ostatné | 5. 4. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 07.04.2022 s Ing. Oxanou Hospod8rovou

Zmena zákona o finančnej kontrole, celý text

ostatné | 3. 4. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 05.04.2022 s Ing. Helenou Polónyi

Zákazky s nízkou hodnotou, možnosti pre verejného obstarávateľa, v čom musí byť verejný obstarávateľ obozretný celý text

ostatné | 30. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia od Ing. Ivety Ištokovej

Pripájam informáciu k miestnym daniam a miestnemu poplatku v súvislosti s odídencami. Aj na stránke finančnej správy bude zverejnená informácia v súvislosti s odídencami.
celý text

ostatné | 30. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 24.03.2022 s Ing. Teréziou Urbanovou

Transféry z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, PO, RO zriadených obcou, VÚC. celý text

ostatné | 18. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 22.03.2022 s Ing. Erikou Kusyovou

Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022 celý text

ostatné | 17. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Od apríla 2022 fungujeme prezenčne, pozor na poplatky za školenie

A je to tu. Po mnohých mesiacoch v online priestore sa pokúsime od apríla 2022 fungovať prezenčne (naživo) v priestoroch zasadačiek Mestského úradu Poprad tak ako si to pamätáte s pred COVIDového obdobia.
Pozvánky na mesiac apríl Vám doručíme prostredníctvom Školiteľa a www stránky už čoskoro. celý text

ostatné | 14. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 17.03.2022 s JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Daňové exekučné konanie celý text

ostatné | 13. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Metodické usmernenie

Postupujeme Vám Metodické usmernenie, ktoré námposkytla Ing. Mária Kasmanová celý text

ostatné | 10. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 10.03.2022 s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.

Posledné usporiadanie majetku obce pred koncom funkčného obdobia – aktuálne zmeny pri nakladaní s majetkom obce celý text

ostatné | 7. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Pripomienka školenia 03.03.2022 s JUDr. Mariánom Hoffmannom, PhD.

Povoľovanie výrubu drevín (aktuálne legislatívne zmeny), celý text

ostatné | 27. 2. 2022 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná