Navigácia

Obsah

V prípade zhoršenia prijatých epidemiologických opatrení v spojitosti s COVID19 sa školenie uskutoční  v on-line režime v rovnakom čase. O tejto skutočnosti Vás budeme včas informovať prostredníctvom systému Školiteľ a našej www stránky.

Správy