Navigácia

Obsah

O nás


Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí (ďalej len RVC - ZO) so sídlom v Štrbe vzniklo v roku 1993 ako združenie právnických osôb - obcí a miest na základe slobodného rozhodnutia obcí a miest v územnej pôsobnosti liptovského, podtatranského, staroľubovnianskeho, spišského a hnileckého regiónu, na báze členského princípu.

V roku 2003 sa združenie pretransformovalo na združenie obcí podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie miestnej samosprávy.

Naše RVC - Štrba

od 01.06.2009 otvárame naše nové pracovisko a kontaktnú kanceláriu pre všetky členské ale aj nečlenské obce a mestá a pre každého návštevníka, ktorý sa bude chcieť prísť poradiť, poinformovať alebo posťažovať sa, prípadne si len tak zabehnúť na dobrú kávičku v príjemnom prostredí. Radi Vás privítame. V nových priestoroch sa budú organizovať aj menšie školenia (5 - 25 účastníkov). Samozrejmosťou ostáva účasť skúsených a osvedčených lektorov. O občerstvenie účastníkom seminára sa postaráme

Kde nás nájdete:
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe
prevádzková kancelária
č. 123
059 36 Mengusovce

Upozornenie
tel. a fax. číslo je 0905 680 651
tu nám môžete zatelefonovať, zaslať fax prípadne zanechať odkaz na našom záznamníku.
mobilné telefónne čísla ako aj e-mail sa nemenia  


Ako fungujeme?

Orgány RVC - ZO so sídlom v Štrbe:

Konferencia členských obcí a miest ako najvyšší orgán zvoláva predseda RVC - ZO 1x za štyri roky.

Rada RVC - ZO je 5 - členná a je najvyšším výkonným orgánom združenia
V súčasnosti je zvolená Rada v tomto zložení:

 • Mgr. Jana Gazdičová - predseda, starostka obce Liptovská Porúbka, okres LM
 • JUDr. Gabriel Bodnár - podpredseda, starosta obce Batizovce, okres PP
 • Ing. Štefan Džurný - člen, starosta obce Červený Kláštor, okres KK
 • Ing. Otokár Jeremiáš - člen, starosta obce Hnilec, okres SNV
 • Ing. Viktor Selep - člen, starosta obce Hniezdne, okres SL


Kontrolna komisia je kontrolny orgán združenia a v súčasnosti pracuje v zložení:

 • Ing. Mária Goduľová - predseda, starostka obce Odorín, okres SNV
 • Mgr. Miroslava Szitová, PhD. - podpredseda, starostka obce Smižany, okres SNV
 • Mgr. Peter Pitoňák - člen, starosta obce Granč-Petrovce, okres LE
 • Bc. Ivona Vejová - člen, starostka obce Podtureň, okres LM
 • Ing. Peter Labant - člen, starosta obce Veľký Lipník, okres SL


Tajomníčka RVC - ZO túto funkciu vykonáva od vzniku združenia

 • Danuša Beláková  


Výkonná kancelária RVC-Zo, so sídlom v Štrbe

 • Vladimír Belák
Konferenica členských obcí  RVC Štrba - 18. - 19.05.2023

Čo ponúkame?

Predmetom činnosti RVC - ZO je organizovanie vzdelávacích aktivít pre obce a mestá vo vymedzenej územnej pôsobnosti s cieľom:

 • organizovania vzdelávania z dôvodu príslušných legislatívnych zmien
 • aplikácie právneho poriadku v praxi
 • vytvorenie informačného a poradenského systému
 • podporovania spolupráce jednotlivých obcí a iných subjektov
 • zabezpečenia odborného a osobného rastu volených predstaviteľov obce, zamestnancov obce a ich partnerov

Okrem jednodňových a viacdňových vzdelávacích aktivít ponúkame vlastné akreditované kurzy a akreditované kurzy partnerských RVC. Od vzniku RVC zabezpečujeme pre členské obce a mestá ekonomicko-právne poradenstvo.

V rámci Slovenska sme sa podieľali na viacerých celoslovenských vzdelávacích projektoch spolu s ostatnými RVC za výraznej podpory materiálnej, finančnej a pri budovaní ľudských zdrojov zo strany americkej, holandskej a dánskej vlády a zo zdrojov Európskej únie.

Prostredníctvom našich lektorov sme spolupracovali v rámci projektu U.S.A.I.D. na reforme verejnej správy v Čiernej Hore.


Aká je naša územná pôsobnosť ?

Združenie funguje ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou a v súčasnosti má územnú pôsobnosť vymedzenú Stanovami na územie okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.

Vzdelávacie aktivity ponúka RVC - ZO so sídlom v Štrbe 259-tim obciam a mestám, z ktorých je 230 členských obcí a miest.

 

Finančné vzťahy

Členský príspevok na kalendárny rok je úmerný počtu obyvateľov jednotlivých obcí a miest a schvaľuje ho Konferencia členských obcí a miest ako najvyšší orgán RVC - ZO.

Členské príspevky od 01.01.2024 platia nasledovne:

 • Obec s počtom obyvateľov do 500 obyvateľov: ................................ 0,12  €/1 obyvateľa
 • Obec s počtom obyvateľov od 501 do 2.000 obyvateľov: .................. 0,14  €/1 obyvateľa
 • Obec s počtom obyvateľov od 2.001 do 20.000 obyvateľov : ............  0,16  €/1 obyvateľa
 • Obec s počtom obyvateľov nad 20.001 obyvateľov :  ........................  0,09  €/1 obyvateľa

 

Účastnícke poplatky od 01.09.2023 sú schválené následovné:

 • 20,- eur / 1 účastník / vzdelávacia aktivita - členské obce a mestá a nimi zriadených a založených organizácií
 • 50,- eur / 1 účastník / vzdelávacia aktivita - nečlenské obce a mestá (okrem škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení)
 • 30,- eur / 1 účastník / vzdelávacia aktivita - nečlenské obce a mestá (školy, školské zariadenia a sociálne zariadenia)