Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Verejné obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou. Zmeny vo VO od 01.01.2020.
  T: 16.01.2020
  L: Mgr. Marcela Turčanová, Mgr. Peter Turčan
 • Daňový poriadok – zmeny od 01.01.2020.
  T: 24.01.2020
  L: Ing. Adela Gašparovičová
 • Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí, RO a PO v roku 2020.
  T: 10.02.2020
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2019. Legislatívne zmeny 2020.
  T: 13.02.2020
  L: Ing. Pavol Kukučka
 • Daňové exekučné konanie.
  T: február 2020
  L: JUDr, Ingrid Ney
 • Čo je nové v súvislosti s Materskými školami:
  T: február – marec 2020
  L: PhDr. Viera Hajduková
 • Nakladanie s odpadmi po novom. Príprava VZN.
  T: 20.04.2020
  L: Ing. Peter Gallovič
 • Poskytovanie sociálnych služieb v pôsobností obcí a miest.
  T: apríl 2020
  L: PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.