Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v RO, PO zriadených obcou.
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Termín: 1.10.2021

Obecná samospráva – praktické riešenia
Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
Termín: 04.10.2021

10 krokov pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v obci / meste
Lektor: JUDr. Pavčik, JUDr. Tomaško
Termín: október 2021

Ochrana osobnosti komunálneho politika.
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli
Termín: 20.10.2021

Vnútorná kontrola školy – skúsenosti a každodenná prax
Lektor: Mgr. Katarína Tamášová
Termín: 21.10.2021

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu auditora.
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Termín: 22.10.2021

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny platné od  15.10.2021
Lektor: Ing. Peter Galovič
Termín: 4.11.2021

Ochrana informácií a informačných systémov pre školy, školské   zariadenia „jazykom riaditeľa školy“. 
Mgr. Katarína Tamášová 
Termín: 10.11.2021

Účtovná závierka v obciach, v RO, PO zriedených obcou, VÚC k 31.12.2021
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Termín: 26.11.2021

Aktuálne o verejnom obstarávaní v podmienkach obce a obcou zriadených RO a PO.
Lektor: Ing. Helena  Polónyi
Termín: november 2021

Mzdová účtovníčka a personalistka na konci roka 2021 a začiatkom roka 2022. 
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Termín: december 2021