Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Zmeny v Zákonníku práce.
  T: 28.01.2021
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020.
  T: 08.02.2021
  L: Ing. Pavol Kukučka
 • Všeobecne záväzné nariadenia obce.
  T: 10.02.2021
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 • Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a ich RO a PO v roku 2021.
  T: 12.02.2021
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva v nadväznosti na novelu Zákonníka práce.
  T: 23.02.2021
  L: Mgr. Katarína Tamášová