Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Verejné obstarávanie v podmienkach obcí a miest a nimi zriadených a založených organizáciách – aktuálne zmeny.
  T. 04.10.2022
  L: Ing. Helena Polónyi
 • Vydávanie rozhodnutí ako elektronických dokumentov – praktické skúsenosti.
  T: 11.10.2022
  L: Ing. Erika Kusyová
 • Aktuálne témy pre riaditeľov škôl a školských zariadení.
  T: október 2022
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Účtovná závierka k 31.12.2022 pre obce, RO a PO.
  T: 08.11.2022
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Čo nové v odpadovom hospodárstve.
  T: november 2022
  L: Ing. Peter Gallovič
 • Vzťahy odbory, zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávateľ. Vyššia kolektívna zmluva.
  T: november 2022
  L: Mgr. Katarína Tamášová