Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Základy právnej úpravy pre novozvolených starostov, primátorov a poslancov (a nielen pre nich).
 • Vzťah obce a štátnych orgánov - rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou
 •  Orgány obce a ich kompetencie - starosta, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisie obecného zastupiteľstva
 •  Rokovanie obecného zastupiteľstva - zvolávanie, vedenie, program, prijímanie uznesení, právo veta
 •  Nakladanie s majetkom obce - predaj, prenájom, výpožička
 •  Všeobecne záväzné nariadenia obce
  T: január – február 2019
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
      doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
 • Novela zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
  T: január – február 2018 (podľa schválenia zákona)
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí a ich RP a PO v roku 2019-
  T: 11.02.2019
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a legislatívne zmeny 2019.
  T: 15.02.2019
  L: Ing. Pavol Kukučka
 • Ochrana osobných údajov v praxi obcí a ich zariadení a spoločnosti.
  T: február 2019
  L: JUDr. Vladimír Pirošík
 • Praktické prípady riešenia situácií v sociálnej oblasti.
  T: marec 2019
  L: PhDr. Ing. Iveta Kružliaková
 • Daň právnických osôb za rok 2018.
  T: február – marec 2019
  L: Ing. Angela Michňová