Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Kontrola školy, školského zariadenia – chyby a nedostatky..
  T: 01.10.2020
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Verejné obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou.
  T: 20.10.2020
  L: Mgr. Marcela Turčanová
 • Inventarizácia majetku.
  T: 22.10.2020
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Katastrálne konania a obec.
  T: október 2020
  L: Mgr. Andrea Suchanovská
 • Registratúra v podmienkach obce, PO, RO.
  T: po novele zákona
  L: Ing. Marta Bednárová