Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Postihovanie záškoláctva v priestupkovom a trestnom konaní.
  T: 02.12.2019
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - úlohy obce, zriaďovanie a povoľovanie, VZN.
  T: rok 2020
  L: JUDr. Bohuslav Harviľák
 • Register adries.
  T: 10.12.2019
  L: Ing. Muravský