Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Správa daní a poplatkov v podmienkach obce
  T: september 2019
  L: Ing. Adela Gašparovičová
 • Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR
  T: 04.09.2019
  L: JUDr. Marek Dlapa
 • Zmeny vo vnútorných predpisoch v zmysle nového zákona o pedagogických zamestnancoch
  T: 11.09.2019
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Finančné výkazy obcí, RO, PO
  T: 17.09.2019
  L: Ing. Mária Kasmanová