Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • VZN obce a vnútorné predpisy
  T: 08.04.2019
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 • Miestne dane a poplatky
  T: 15.04.2019
  L: Ing. Iveta Ištoková
 • Organizačný poriadok obce, Pracovný poriadok obce, Poriadok odmeňovania obce
  T: 23.04.2019
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Dvojdňová konferencia pre starostov a primátorov - Obecná samospráva, praktické riešenia problémov. Info zákon v podmienkach obce.
  T: 29. – 30.04.2019
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD, , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
 • Financovanie školstva
  T: máj 2019
  L. Ing. Jana Sládečková
 • Správa daní a poplatkov v podmienkach obce
  T: máj 2019
  L: Ing. Adela Gašparovičová
 • Štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných priestupkov a správnych deliktov
  T: máj 2019
  L: JUDr. Helena Spišiaková