Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Webové sídlo inštitúcie verejnej správy.
  T: 05.03.2020
  L: Ing. Erika Kusyová
 • Konzultačný deň k problematike miestnych daní a poplatkov za KO a DSO a poplatku za rozvoj.
  T: 17.03.2020
  L: Ing. Iveta Ištoková
 • Daňové exekučné konanie.
  T: 26.03.2020
  L: JUDr.  Ingrid Ney
 • Nové povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk v súvislosti s novým zákonom č. 371/2019 Z. z..
  T: marec 2020
  L:
 • Kataster a obec.
  T: marec 2020
  L: Mgr. Andrea Suchanovská
 • Nakladanie s odpadmi po novom. Príprava VZN.
  T: 20.04.2020
  L: Ing. Peter Gallovič
 • Poskytovanie sociálnych služieb v pôsobností obcí a miest.
  T: apríl 2020
  L: PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.