Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Manažment materskej školy.
  T: 04.05.2021
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Odpadové hospodárstvo obce – povinnosti a pripravované zmeny.
  T: 12.05.2021
  L: Ing. Peter Gallovč
 • Registratúra v podmienkach obce a obcou zriadených PO, RO.
  T: 18.05.2021
  L: Ing. Marta Bednárová
 • Finančné výkazníctvo v obciach, PO, RO zriadených obcou.
  T: 08.06.2021
  L: Ing. Mária Kasmanová