Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Pracovnoprávne vzťahy na školách – riešenie vybraných situácií cez vzorové tlačivá
  T: máj 2023
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov
  T: 04.05.2023
  L: Ing. Mária Kasmanová
 • Záškoláctvo po zmene zákona a jeho riešenie
  T: 12.05.2023
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 • Dvojdňová konferencia pri príležitosti 30. výročia vzniku RVC-ZO Štrba. Určené výhradne pre starostky, starostov a primátorov obcí a miest.
  T: 18. – 19.05.2023
  L: JUDr. Natália Hudáková, JUDr. Marián Hoffmann, PhD, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
 • Daňové exekučné konanie
  T: máj 2023
  L: JUDr. Ingrid Ney
 • Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
  T: jún 2023
  L: Mgr. Katarína Tamášová