Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

  • Koniec roka v personálnej a mzdovej oblasti.
    T: 13.12.2018
    L: Ing. Pavol Kukučka
  • Kronika a jej spoločenský význam. Praktické vedenie kroník obcí a zariadení.
    T: 04.12.2018
    L: PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.