Navigácia

Obsah

Výmer členského na rok 2024

Typ: ostatné
Výmer členského na rok 2024 Táto správa je určená pre členské obce a mestá RVCD Štrba. Teda nie pre RO a PO zriadené alebo založené obcou, mestom.

Vážení priatelia, kolegovia,

tak ako každý rok si Vám dovolíme koncom mesiaca december 2023 zaslať tzv. "Výmer členského poplatku na rok 2024 za členstvo v RVC Štrba". Veríme, že našou prácou, poradenskou činnosťou a výberom vhodných školení, (ktorých sa ako členské organizácie RVC Štrba môžete zúčastňovať za podstatne výhodnejších podmienok, ako nečlenské organizácie) Vám tento poplatok mnohonásobne počas roka vrátime formou zvýhodnených poplatkov za účasť na školení.

Na organizačné zabezpečenie celého chodu RVC Štrba a organizácie cca 50-tich školení ročne však musíme vynaložiť nemalé finančné prostriedky. V posledných rokoch, tak ako všetci aj vo Vašom RVC Štrba registrujeme zvýšenie vstupných cien všetkých položiek (prenájom priestorov, zabezpečenie občerstvenia, odmeny lektorom, pohonné hmoty a mnoho ďalších).

Pošas celého roka sa tiež venujeme aj výraznej poradenskej a konzultačnej činnosti a modernizácii Vášho RVC Štrba (moderné www stránky, mobilná aplikácia, novinky emailom, systém školiteľ, obecný portál a pod.). Všetky tieto činnosti si taktiež vyžadujú na svoj chod aj finančné prostriedky.

Vzhľadom na vyššie uvedené výkonné orgány RVC Štrba na svojich zasadnutiach a po dôkladnom zvážení rozhodli o výške členských poplatkov na rok 2024 nasledovne:

 • Obec s počtom obyvateľov do 500 obyvateľov: ................................ 0,12  €/1 obyvateľa
 • Obec s počtom obyvateľov od 501 do 2.000 obyvateľov: .................. 0,14  €/1 obyvateľa
 • Obec s počtom obyvateľov od 2.001 do 20.000 obyvateľov : ............  0,16  €/1 obyvateľa
 • Obec s počtom obyvateľov nad 20.001 obyvateľov :  ........................  0,09  €/1 obyvateľa

Údaje o počte obyvateľov čerpáme priamo zo Štatistického úradu SR.

Veríme, že tieto poplatky sú férové a prijateľné pre každú členskú obec / mesto. Po doručení "Výmeru členského na rok 2024"  si Vás dovoľujeme požiadať o jeho bezodkladné uhradenie, najneskôr však do 31.03.2024. 

Ubezpečujeme Vás, že so spoločnými finančnými prostriedkami nakladáme transparentne a minimálne tak dobre akoby išlo o vlastné financie.

Tešíme sa na stretnutia počas školení, ktoré pripravujeme na rok 2024.

Na záver by sme Vám radi popriali krásne Vianočné sviatky v rodinnom kruhu a do Nového roka 2024 veľa osobných a pracovných úspechov. Ďakujeme za spoluprácu v roku 2023.

Rada RVC Štrba v zložení:

 • Mgr. Jana Gazdičová - predseda, starostka obce Liptovská Porúbka, okres LM
 • JUDr. Gabriel Bodnár - podpredseda, starosta obce Batizovce, okres PP
 • Ing. Štefan Džurný - člen, starosta obce Červený Kláštor, okres KK
 • Ing. Otokár Jeremiáš - člen, starosta obce Hnilec, okres SNV
 • Ing. Viktor Selep - člen, starosta obce Hniezdne, okres SL


Kontrolá komisia RVC Štrba v zložení:

 • Ing. Mária Goduľová - predseda, starostka obce Odorín, okres SNV
 • Mgr. Miroslava Szitová, PhD. - podpredseda, starostka obce Smižany, okres SNV
 • Mgr. Peter Pitoňák - člen, starosta obce Granč-Petrovce, okres LE
 • Bc. Ivona Vejová - člen, starostka obce Podtureň, okres LM
 • Ing. Peter Labant - člen, starosta obce Veľký Lipník, okres SL


Výkonná Tajomníčka RVC Štrba:

Danuša Beláková
 

Menej výkonný :) zamestnanec RVC Štrba:

Vladimír Belák
 

Vianoce 2023


Príloha

Vytvorené: 13. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2023 17:12
Autor: Správca Webu