Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Aktuálna ponuka

Š K O L E N I A     

Daňové exekučné konanie.
Termín: 17.05.2018
lektor: JUDr. Ingrid Ney, PhD.
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Správne poplatky od 01.01.2018. Iné poplatky, úhrady a príjmy obcí.
Termín: 24.05.2018
lektor: Ing. Oxana Hospodárová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Tvorba VZN obce, mesta o zmene zákona o obecnom zriadení.
Termín: 28.05.2018
lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Ochrana osobných údajov a povinné poskytovanie informácií v praxi samospráv a ich RO a PO podľa nových pravidiel GDRP po 25.05.2018.
Termín: 04.06.2018
lektor: JUDr. Vladimír Pirošík
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Zákon o štátnej pomoci v podmienkach územnej samosprávy..
Termín: 06.06.2018
lektor: Ing. Soňa Drobová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU
 
Povinnosti miest o obcí pred voľbami do orgánov miestnej samosprávy (aktuálne úlohy do augusta 2018).
Termín: 12.06.2018
lektor: Ing. Oxana Hospodárová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU
 
Obec vo vzťahu ku katastru nehnuteľnosti.
Termín: 19.06.2018
lektor: JUDr. Anna Gáborčíková
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU
 
Činnosť Slovenského pozemkového fondu - spolupráca s obcami a príslušná legislatíva.
Termín: 21.06.2018
lektor: Ing. Augustín Fulier, Ing. Amdrej Ivan, Renáta Koňaková
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU
 
Verejné obstarávanie verzus elektronická komunikácia.
Termín: 26.06.2018
lektor: Ing. Helena Polónyi
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

 

P U B L I K Á C I E 

 

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk