Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Aktuálna ponuka

Š K O L E N I A     

Základná dokumentácia po novele zákona o ochrane osobných údajov v súlade s GDRP v púsobností škôl a školských zariadení.
Termín: 01.03.2018
lektor: Mgr. Katarína Tamášová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

Novela zákona o obecnom zriadení, účinná od 01.04.2018.
Termín: 05.03.2018
lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

Daň z príjmov a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2017 v podienkach samosprávy.
Termín: 12.03.2018
lektor: Ing. Angela Michňová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

Povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Termín: 16.03.2018
lektor: JUDr. Vladimír Pirošík
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) - vybrané kapitoly.
Termín: 22.03.2018
lektor: Ing. Adela Gašparovičová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

P U B L I K Á C I E 

 

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk