Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Aktuálna ponuka

Š K O L E N I A     

Novela Zákonníka práce od 01.05.2018.
Prehľad legislatívnych zmien od 01.01.2018.

Termín: 19.04.2018
lektor: Ing. Pavol Kukučka
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve.
Termín: 02.05.2018
lektor: Ing. Lucia Kašiarová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

 Čierne stavby v obci.
Termín: 03.05.2018
lektor: JUDr. Helena Spišiaková
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Zmeny vo vnútorných predpisoch škôl v nadväznosti na nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR.
Termín: 11.05.2018
lektor: Mgr. Katarína Tamášová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Daňové exekučné konanie.
Termín: 17.05.2018
lektor: JUDr. Ingrid Ney, PhD.
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Správne poplatky od 01.01.2018. Iné poplatky, úhrady a príjmy obcí.
Termín: 24.05.2018
lektor: Ing. Oxana Hospodárová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Tvorba VZN obce, mesta o zmene zákona o obecnom zriadení.
Termín: 28.05.2018
lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

 

P U B L I K Á C I E 

 

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk