Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Aktuálna ponuka

Š K O L E N I A     

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenia a zmeny, programový rozpočet.
Termín: 19.09.2017
Lektor: Ing. Mária Kasmanová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

E-Government v podmienkach samosprávy a jej organizácií.
Termín: 22.09.2017
Lektor: Ing. Erika Kusyová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora - "protischránkový zákon" s dôrazom na jeho aplikáciu v podmienkach samosprávy. Novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.06.2017.
Termín: 27.09.2017
Lektor: Marcela Turčanová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Veľká novela zákona o sťažnostiach účinná od 1.6.2017. Správne konanie pre všetky typy škôl a školských zariadení.
Termín: 29.09.2017
Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Miestne dane a miestne poplatky.
Termín: 02.10.2017
Lektor: Ing. Iveta Ištoková
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Mzdová a personálna činnosť v III. Q roku 2017.
Termín: 06.10.2017
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch a ich aktuálne zmeny.
Termín: 09.10.2017
lektor: Ing. Peter Gallovič
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Rozpočtové pravidla z pohľadu audítora pre obce.
Termín: 26.10.2017
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

 

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk