Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Aktuálna ponuka

Š K O L E N I A     

Účtovná závierka v obciach, v RO a PO k 31.12.2017.
Termín: 21.11.2017
lektor: Ing. Terézia Urbanová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

Nová právna úprava ochrany osobných údajov v praxi samosprávy a samosprávou zriadených a založených organizácií.
Termín: 07.12.2017
lektor: Mgr. Vladimír Pirošík
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

Povinnosti pri obstarávaní tovarov, služieb, prác a potravín z verejných prostriedkov.
Termín: 08.12.2017
lektor: Mgr. Marcela Turčanová, Mgr. Jaroslav Lexa
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

Legislatívne zmeny 2018.
Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende.
Príprava na ročné zúčtovanie za rok 2017.

Termín: 13.12.2017
lektor: Ing. Pavol Kukučka
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU 

P U B L I K Á C I E 

Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Lektor: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Objednávka vo formáte .PDF
Upozorňujeme, že nekompletne vyplnená objednávka nebude akceptovaná. Obednávky zasielajte najneskôr do 15.12.2017

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk