Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Aktuálna ponuka

Š K O L E N I A     

Ochrana osobnosti a osobných údajov vs. informačná legislatíva.
Termín: 30.05.2017
Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Daňové exekučné konanie.
Termín: 01.06.2017
Lektor: JUDr. Ingrid Ney, PhD.
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Nový zákon o verejnom obstarávaní s dôrazom na register partnerov verejného sektora a zmeny alektronickej komunikácie.
Termín: 06.06.2017
Lektor: Ing. Helena Polónyi
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Správa registratúry.
Termín: 13.06.2017
Lektor: PhDr. Božena Malovcová, Ing. Marta Bednárová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Dobrovoľná požiarna ochrana a obce.
Termín: 20.06.2017
Lektor: Pavol Ceľuch (prezident DPO SR a starosta obce)
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Osvedčovanie podpisov a listín. Nový termín za zrušené školenie z 18.05.2017
Termín: 21.06.2017
Lektor: JUDr. Marek Dlapa
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Riešenie sťažností a petícií.
Termín: 27.06.2017
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
pozvánku vo formáte .doc si môžete stiahnuť TU
pozvánku vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk