Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, zákon o miestnom poplatku za rozvoj a riešenie aktuálnych problémov.
  T: 01.10.2018
  L: Ing. Iveta Ištoková
 • Príprava ustanovujúceho OZ a vedenie administratívy obecného zastupiteľstva.
  T: október 2018
  L: Ing. Oxana Hospodárová
 • Elektronické vedenie registratúry.
  T: október 2018
  L: Ing. Marta Bednárová
 • Verejné obstarávanie v rámci financovania projektov jednotlivých operačných programov.
  T: október 2018
  L: Mgr. Marcela Turčanová, Mgr. Karol Meliška
 • Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov v praxi škôl, školských zariadení.
  T: 22.10.2018
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO, pohľadu účtovníctva.
  T: 24.10.2018
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Účtovná závierka v obciach a ich RO, PO.
  T: 19.11.2018
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Zmluvy v školskej praxi.
  T: 23.11.2018
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.
  T: november 2018
  L: Ing. Oxana Hospodárová
 • Koniec roka v personálnej a mzdovej oblasti.
  T: december 2018
  L: Ing. Pavol Kukučka