Štrba - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Čo pripravujeme

Čo pripravujeme

 • Registratúra v podmienkach obce, PO, RO.
  T: po novele zákona
  L: Ing. Marta Bednárová
 • Nakladanie s majetkom obce.
  Ochrana osobnosti komunálneho politika: limity slobody prejavu.

  T: 05.-06.11.2020 (v prípade online režimu, budú témy realizované samostatne)
  L: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
 • Aktuálne otázky v riešení odpadového hospodárstva.
  T: 10.11.2020
  L: Ing. Peter Gallovič
 • Hlásenie pobytu občanov SR. Register adries občanov SR.
  T: 19.11.2020
  L: JUDr. Marek Dlapa
 • Zástupcovia zamestnancov:
  - kolektívne vyjednávanie
  - sociálny fond

  T. 23.11.2020
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Účtovná závierka v obciach a v PO a RO, zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020.
  T: 27.11.2020
  L: Ing. Terézia Urbanová