Štrba - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Čo pripravujeme

Čo pripravujeme

 • Nakladanie s majetkom obce
  T: 02.03.2023
  L: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
 • Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
  T: 07.03.2023
  L: Ing. Mária Kasmanová
 • Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu auditora pre obce, mestá a VÚC
  T: 16.3.2023
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Elektronická komunikácia obce pre starostov, primátorov a zodpovedných zamestnancov
  T: 23.03.2023
  L: Ing. Erika Kusyová
 • Výrub drevín
  T: 29.3.2023
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 • Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022
  T: marec  2023
  L: Ing. Mária Brániková
 • Kompetencie a povinnosti obce v sociálnej oblasti
  T: apríl 2023
  L: PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
 • Vyhotovovanie  a zverejňovanie elektronických dokumentov a informácií
  T: 04.04.2023
  L: Ing. Erika Kusyová
 • Správa miestnych daní a miestnych poplatkov
  T: 13.04.2023
  L: Ing. Adela Gašparovičová
 • Pohľadávky (výnosy) a Záväzky (náklady) podľa nových postupov účtovania od 01.01.2023
  T: apríl 2023
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Všeobecne záväzné nariadenia obce
  T: 12.05.2023
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 • Obec, mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac a pri nájmoch
  T: 16.05.2023
  L: JUDr. Veronika Vilusová, JUDr. Natália Hudáková