Štrba - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Čo pripravujeme

Čo pripravujeme

 

Priestupky a správne delikty
Termín: 15. 4. 2024
Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 
Priestupky a správne delikty
Termín: 22. 4. 2024
Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 
Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí
Termín: apríl 2024
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
 
5-dňový akreditovaný kurz Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie  v rozsahu 40 vyučovacích hodín
Termín: jún 2024
Lektor: Ing. Terézia Urbanová