Štrba - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Čo pripravujeme

Čo pripravujeme

 • Vydávanie rozhodnutí ako elektronických dokumentov – praktické skúsenosti.
  T: 03.11.2022
  L: Ing. Erika Kusyová
 • Účtovná závierka k 31.12.2022 pre obce, RO a PO.
  T: 08.11.2022
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Kolektívna zmluva, kolektívne vyjednávanie a sociálny fond.
  T: 22.11.2022
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Poskytovanie informácií a zverejňovanie dokumentov,
  T: 29.11.2022
  L: JUDr. Vladimír Pirošík
 • Registratúra obce, mesta a archivácia dokumentov.
  T: november 2022
  L: Ing. Marta Bednárová
 • Právne základy územnej samosprávy pre novozvolených starostov, primátorov a poslancov OcZ a MsZ.
  T: 13.12.2022 a 15.12.2022
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD
      doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
 • Mzdová a personálna agenda na konci roka 2022 a čo nás čaká v roku 2023.
  T: december 2022
  L: Ing. Pavol Kukučka