Navigácia

Obsah

Dôležité zmeny od 1. decembra 2022

Typ: ostatné
Dôležité zmeny od 1. decembra 2022 1 Dobrý deň priatelia,
dovoľte nám, aby sme Vás informovali o súčasnej situácii a pripravovaných zmenách pri organizácii školení, ktorých sa zúčastňujete.

Mesto Poprad ako poskytovateľ priestorov, ktoré sme si prenajímali a využívali na organizáciu školení, sa rozhodlo  bez predchádzajúcej komunikácie odstúpiť  od vzájomnej recipročnej dohody, ktorá nám umožňovala v posledných rokoch organizovať školenia v zasadačkách MsÚ Poprad. Cenové zvýhodnenie prenájmu zasadačiek naše RVC Štrba  kompenzovalo preškoľovaním zamestnancov MsÚ Poprad ako aj zamestnancov škôl a školských zariadení na území mesta Poprad za ceny, ktoré sú určené  pre členské obce a mestá nášho RVC Štrba. Mesto Poprad ani ich školy, školské zariadenia  a ďalšie PO a RO zriadené mestom Poprad nie sú členmi RVC Štrba. Máme za to, že táto dohoda bola prínosná pre obe strany a teda aj pre naše RVC, ale aj pre Mesto Poprad.

V plnej miere však rešpektujeme rozhodnutie vedenia Mesta Poprad o odstúpení od tejto dohody o spolupráci. Snažíme sa nájsť riešenie, ktoré by nemalo za následok  ďalšie zvyšovanie účastníckych poplatkov za školenie pre vás všetkých.

Aj naďalej sa pokúsime s Mestom Poprad dohodnúť  prenájom zasadačiek MsÚ Poprad pri organizácii hlavne tých "veľkých" školení, samozrejme pri rešpektovaní cien určených prenajímateľom za nájom zasadačiek. Tieto ceny sú však pre naše RVC nezvládnuteľné pri menších školeniach a celkový chod RVC sa bez ďalšieho navyšovania poplatkov stáva finančne neefektívny. Nakoľko sme združenie miest a obcí a sčasti sme financovaný (členské poplatky) aj z rozpočtov obcí a miest, nemôžeme si dovoliť hazardovať s takto získanými finančnými prostriedkami a správať sa nehospodárne a neefektívne pri nakladaní s nimi.

Snažíme sa zabezpečiť  v meste Poprad aj iné priestory vhodné na realizáciu školení. Prosím, pozorne sledujte pozvánky na naše aktivity a všímajte si okrem iného aj adresu kde školenie prebehne. Samozrejme vyberáme miesta s dobrou dostupnosťou pre vás ako pre účastníkov školení.

Na základe vyššie uvedeného muselo aj naše RVC Štrba upustiť od obojstranne výhodnej dohody o spolupráci s Mestom Poprad a od 01. decembra 2022 sme nútení  účtovať poplatky pre nečlenské mestá a obce, za školenie pre účastníkov z MsÚ Poprad, teda 45,- € za účastníka a školenie. Žiaľ túto cenu sme nútení uplatňovať aj pre všetky školy, školské zariadenia, domovy sociálnych služieb zriadené mestom Poprad.

V súčasnosti sa aj naďalej snažíme o vzájomnú komunikáciu s vedením Mesta Poprad a o hľadanie možnosti obojstranne výhodnej spolupráce v oblasti vzdelávania samosprávy.

Veríme, že naše vysvetlenie bolo dostatočné a pripravované zmeny nespôsobia vo vašich organizáciách neprimerané komplikácie.

Tešíme sa na stretnutia na pripravovaných školeniach.

 

                                                                                                                      Vaše RVC-ZO so sídlom v Štrbe


Vytvorené: 15. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2022 19:42
Autor: Správca Webu