Navigácia

Obsah

Metodické usmernenie - Ing. Terézia Urbanová

Typ: ostatné
Dobrý deň na základe Uznesenia vlády SR č.459 z 13.9.2023 zaniká pohľadávka štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí obciam, mestám a VÚC poskytnutých v roku 2020.
Účtovanie odpustenia splácania návratnej finančnej výpomoc:
273 / 648

Príloha MU MF SR: 
Vykazovanie vo FIN výkazoch a vo formulári vzájomných vzťahov Zníženie záväzku z prijatej návratnej finančnej výpomoci sa premietne aj vo finančných výkazoch (FIN) k 30. septembru 2023. Vo výkaze FIN 2-04 dôjde k zníženiu hodnoty záväzkov v podobe ,,finančných výpomocí a pôžičiek od subjektov verejnej správy“, vo výkaze FIN 4-04 sa zníženie uvedie ako zníženie stavu pasív voči sektoru ústrednej správy (S.1311) v stĺpci č. 15, vo výkaze FIN 5-04 dôjde k zníženiu hodnoty dlhového symbolu ,,NFV“ v stĺpci č. 4.  Vo formulári vzájomných vzťahov subjektov súhrnného celku za rok 2023 sa výnos zo zníženia záväzku odpustenej NFV zaúčtovaný na účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, vykáže voči Ministerstvu financií SR (IČO: 00 151 742) ako vzájomný vzťah v rámci súhrnného celku.


Prílohy

Vytvorené: 28. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2023 7:13
Autor: Správca Webu