Navigácia

Obsah

Ponuka publikácie

Typ: ostatné
Ponuka publikácie 1Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. v spolupráci s Asociáciou vzdelávania samospráv a sieťou RVC na Slovensku po úspešnom siedmom vydaní praktickej príručky „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020“ v edícii Vzdelávanie v samospráve pripravuje ôsme vydanie praktickej príručky
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

Suvztaznosti

Autor:   Ing. Terézia Urbanová
Lektor:   Ing. Miriam Majorová, PhD.

Ôsme vydanie príručky bude obsahovať aktualizované, doplnené a zmenené príklady
z oblasti novej metodiky účtovania obcí, miest a ich rozpočtových a príspevkových
organizácií v zmysle aktualizovaných zmien a doplnkov Opatrenia MF SR o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky účinných od 1.1.2020.

Objednávku nájdete v prílohe tejto správy. Po jej vyplnení ju prosím zašlite na rvc@weba.sk

Objednávky prosím nezasielajte doporučenou poštou. Nebudú z pošty poreberané

Príloha

Vytvorené: 19. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2019 13:35
Autor: Správca Webu