Navigácia

Obsah

Neprajníkom odkazujeme, že Obecný portál NEKONČÍ

Typ: ostatné
Neprajníkom odkazujeme, že Obecný portál NEKONČÍ Poskytovanú službu "Obecný portál" ktorú prevádzkujeme neplánujeme ukončiť, avšak sa musíme rázne ohradiť voči praktikám iných poskytovateľov podobnej služby na zverejňovanie dokumentov. Viac v článku nižšie.

Vážení kolegovia, priatelia.

Dovoľte, aby sme sa Vám v krátkosti prihovorili a poskytli Vám užitočné informácie.

Prácu RVC Štrba v oblasti samosprávy veľmi dobre poznáte už niekoľko desaťročí. Naša spolupráca s Vami je založená na korektnom, odbornom a hlavne morálnom prístupe, ktorého cieľom je zabezpečiť pre Vás poskytovanie potrebných služieb pre chod samosprávy. Jednou z týchto služieb je aj spustenie a prevádzkovanie projektu „Obecný portál“. Táto služba je spustená už 12 rokov a aj napriek enormnému zvyšovaniu cien služieb v celej spoločnosti, sme nezvyšovali Vaše poplatky za poskytovanie služieb Obecného portálu. Ani v budúcnosti neplánujeme cenu za tieto služby zvyšovať. Naopak sme Vám, ktorí využívate služby Obecného portálu, zabezpečili bezplatné prepojenie s CRZ.

Musíme však konštatovať, že poskytovatelia podobných služieb pristupujú k tzv. agresívnejším obchodným praktikám,  o ktoré sa RVC Štrba nikdy nebude pokúšať. Už niekoľkokrát sa k nám dostala informácia (vždy po návšteve obchodného zástupcu Galileo Corporation s.r.o.), že RVC Štrba plánuje službu Obecný portál časom ukončiť.

Dovoľte, aby sme Vás ubezpečili, že tieto informácie nie sú pravdivé a určite neplánujeme projekt Obecný portál ukončiť. Je pravda, že tento projekt nie je nosnou témou nami poskytovaných služieb. Poskytujeme hlavne služby v oblasti vzdelávania zamestnancov samospráv a nimi zriadených PO a RO. Služba „Obecný portál“ je pridaná hodnota, ktorú sme sa rozhodli pre Vás poskytnúť v čase, keď štát povinnosť zverejňovať vybrané dokumenty zaviedol do praxe, ale žiaľ neposkytol nám žiadne riešenie. Služba sa stretla s pozitívnym ohlasom a prevádzkujeme ju aj naďalej napriek skutočnosti, že niektoré samosprávy časom prešli a prechádzajú aj na iné riešenia. Tomu sa samozrejme nebránime. Avšak z nášho pohľadu je využívanie nátlakových obchodných praktík (ktoré neraz hraničia s morálnymi hodnotami, ktoré zastupujeme a nikdy ich neprekročíme) neprijateľné. Rozhodnutie aké služby budete využívať je čisto vo Vašej kompetencii. RVC Štrba bolo vždy nápomocné aj samosprávam, ktoré sa rozhodli na zverejňovanie dokumentov využívať služby od iných spoločností. Tiež sme vždy v plnej výške takejto samospráve vrátili tzv. nespotrebované finančné prostriedky, ktoré daná samospráva uhradila na rok dopredu.

Na záver:

  • Službu „Obecný portál“ neplánujeme ukončiť.
  • Nemeníme cenovú politiku, ktorú sme potvrdili uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služieb.
  • Neúčtujeme Vám žiadne extra poplatky spojené s vývojom a nasadením prepojenia na CRZ.
  • Ani napriek súčasnej situácii, nebudeme využívať agresívne obchodné praktiky, ktoré prekrútenými a účelovými slovnými spojeniami na Vás vyvíjajú nepriami nátlak s cieľom zmeniť poskytovateľa služieb spojených so zverejňovaním vybraných dokumentov.
  • Aj naďalej sa môžete spoľahnúť na kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb RVC Štrba.
  • Nebudeme meniť ani naše zásady morálneho, korektného a slušného jednania v akejkoľvek obchodnej činnosti.
  • Aj v prípade, že ste zmenili poskytovateľa služieb spojených so zverejňovaním vybraných dokumentov a zvažujete opätovne využívať Obecný portál, radi Vám náš systém opäť sprístupníme za rovnakých podmienok ako v minulosti.

Veríme, že svoje rozhodnutia urobíte s chladnou hlavou a nedovolíte, aby pri Vašom rozhodovaní na Vás ktokoľvek vyvíjal priamy, alebo nepriamy nátlak. S našou morálnou a odbornou podporou môžete počítať aj v budúcnosti, nech už sa rozhodnete akokoľvek.

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali preštudovaniu týchto riadkov. V prípade  potreby nás prosím kedykoľvek kontaktujte.

                                                                                                                        S úctou, Vaše RVC Štrba


Vytvorené: 20. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 7. 2023 21:04
Autor: Správca Webu