Navigácia

Obsah

Členský poplatok pre rok 2021

Typ: ostatné
Vážení priatelia, kolegyne, kolegovia
Naše / Vaše RVC Štrba sa aj počas zložitej COVIDOVEJ situácie snaží pre Vás pripraviť a zabezpečiť odborné školenia, konzultačné dni a poradenský servis na čo najvyššej odbornej úrovní s použitím moderných on-line technológií. V súčasnosti nevieme predpokladať ako dlho takáto on-line komunikácia potrvá, ale už teraz pracujeme na ponuke školení na mesiac január / február 2021.

V najbližších dňoch Vám doručíme poštou na mestské a obecné úrady Platobný výmer – členský poplatok za členstvo v RVC – Štrba na rok 2021. Tento poplatok je už celé roky na minimálnej úrovni a robíme všetko pre to , aby sme ho nenavyšovali ani v budúcnosti.  Aby sme boli schopní aj naďalej  poskytovať naše služby na požadovanej úrovni, je nutné z Vašej strany uhradiť tento členský poplatok na rok 2021 v čo najkratšom čase, najneskôr však do 31.03.2021. Neodkladajte prosím uhradenie členského poplatku na neskoršie obdobie, čo nechtiac vedie k opomenutiu a neuhradeniu členského poplatku v lehote splatnosti. V tejto súvislosti nám vznikajú nadbytočné administratívne úkony spojené s urgenciou  platieb počas celého roka. Čas ktorý môžeme venovať príprave odborných seminárov musíme tak venovať tejto zbytočnej administratívnej činnosti. Pripomíname, že RVC – Štrba nemá iné príjmy okrem členských poplatkov a poplatkov spojených s účasťou na školeniach. Je preto pre nás nesmierne dôležité, aby sme tieto poplatky mali k dispozícii už začiatkom roka 2021. Ak vo svojej pošte nenájdete v prvých dňoch roka 2021 Platobný výmer, neváhajte nás kontaktovať a aktívne spolupracovať na vyriešení situácie. Pripomíname, že členské poplatky sa týkajú len obcí a miest, ktoré sú členmi RVC- Štrba. Sme združenie obcí a miest a nie škôl a školských zariadení. Od rozpočtových a príspevkových organizácií očakávame aj v tomto roku spoluprácu v tom, že prihlasovanie na školenia budú realizovať včas a prostredníctvom systému Školiteľ a úhrady budú realizovať v predpísanej výške a finančné prostriedky budú pripísané na náš účet minimálne deň pred konaním odborného seminára. Platba musí byť riadne identifikovateľná príslušným VS, ktorý nájdete v každej pozvánke a do správy pre prijímateľa uvediete skrátený názov Vašej organizácie (napr. ZŠ Batizovce, CVČ Poprad) a pod..

Veríme, že vzájomným rešpektovaním stanovených pravidiel spoločne prispejeme k vytváraniu vhodného prostredia na prípravu a realizáciu našich aktivít. Tešíme sa na Vás na našich školeniach počas roka 2021.

Za RVC-Štrba Danuša a Vladimír Belákovci


Vytvorené: 30. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2020 14:02
Autor: Správca Webu