Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Zverejňovanie informácií

Na tejto stránke

 http://rvc-strba.obecny-portal.sk


si plníme svoju povinnosť a v zmysle novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňujeme zákonom stanovené dokumenty.

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk