Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Čo pripravujeme

 Zákon o štátnej pomoci v podmienkach obce a obcou zriadených a založených organizácií.
T: 06.06.2018
L: doc. JUDr. Jozef Tekeli PhD. a zástupca Protimonopolného úradu.

Zákon o vodách a zákon o ochrane ovzdušia v podmienkach obce.
T: máj 2018
L:  spresníme neskôr

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
T: jún 2018
L: JUDr. Vladimír Pirošík

Kataster nehnuteľnosti.
T: jún 2018
L. JUDr. Anna Gáborčíková

Nájom poľnohospodárskych pozemkov po novele zákona. Slovenský pozemkový fond a obec.
T: jún 2018
L: zástupcovia SPF

Verejné obstarávanie verzus elektronická komunikácia.
T: 26.06.2018
L: Ing. Helena Polónyi

Vedenie pokladničnej agendy.
T:  jún, september
L: Ing. Mária Kasmanová

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk