Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Čo pripravujeme

Aktuálne o verejnom obstarávaní.
T: 12.04.2018
L: Ing. Helena Polónyi

Novela zákonníka práce.
T: 19.04.2018
L: Ing. Pavol Kukučka

Trojdňová Konferencia pri príležitosti 25. Výročia vzniku RVC – ZO, so sídlom v Štrbe, ktorá sa uskutoční v Tatranskej Javorine s odborným zameraním na „Novelu zákona o obecnom zriadení“ a na tému „ Práva a povinnosti pri ukončení a začiatku volebného obdobia orgánov obce“.
T: 25. – 27.04.2018
L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.,  a  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve:
T: 02.05.2018
L: Ing. Lucia Kašiarová

Čierne stavby
T: 03.05.2018
L: JUDr. Helena Spišiaková

Zmeny vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení v nadväznosti na nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR.
T: 11.05.2018
L: Mgr. Katarína Tamášová

Daňové exekučné konanie.
T: 17.05.2018
L: JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Správne poplatky a iné úhrady za úkony poskytnuté obcou.
T: 24.05.2018
L: Ing. Oxana Hospodárová

Zákon o štátnej pomoci v podmienkach obce a obcou zriadených a založených organizácií.
T: 31.05.2018
L: doc. JUDr. Jozefe Tekeli PhD. a zástupca Protimonopolného úradu.

Zákon o vodách a zákon o ochrane ovzdušia v podmienkach obce.
T: máj 2018
L:  spresníme neskôr

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
T: jún 2018
L: JUDr. Vladimír Pirošík

Kataster nehnuteľnosti.
T: jún 2018
L. JUDr. Anna Gáborčíková
 

 

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk