Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Čo pripravujeme
Vedenie pokladničnej agendy.
T: 11.09.2018
L: Ing. Mária Kasmanová
 
Susedské spory.
T: 25.09.2018
L: JUDr. Helena Spišiaková
 
Zákon o vodách a zákon o ochrane ovzdušia v podmienkach obce.
T: september 2018
L: spresníme neskôr
 
Elektronické vedenie registratúry.
T: september 2018
L: zástupcovia ŠA

 Práva a povinnosti pri skončení volebného obdobia a pri začatí volebného obdobia.
T: september 2018
L: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk