Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Čo pripravujeme

Prevencia kriminality v samospráve.
L: JUDr. Dagmar Tragalová, Ing. Jozef Halčin
T: október – november 2017

Financovanie regionálneho školstva.
L: Ing. Jana Sládečková
T: 07.11.2017

Čierne stavby a ich riešenie.
L: JUDr. Helena Spišiaková
T: november 2017

Účtovná závierka k 31.12.2017
L: Ing. Terézia Urbanová
T: 21.11.2017

Aktuálne o zmenách v sociálnej oblasti.
L: Ing. Mária Filipová
T: november 2017

Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania.
L: Mgr. Katarína Tamášová
T: november 2017

Novela zákona o obecnom zriadení.
L: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
T: 23.11.2017

Záver roka v personálnej a mzdovej agende.
L: Ing. Pavol Kukučka
T: december 2017

Ochrana osobných údajov v praxi a implementácia eurolegislatívy. Zákonné povinnosti samosprávy pri poskytovaní informácií a návrh novely infozákona.
L: Mgr. Vladimír Pirošík
T: december 2017


 

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk