Regionálne vzdelávacie centrum

združenie obcí so sídlom v Štrbe

Čo pripravujeme

Čierne stavby a ich riešenie.
L: JUDr. Helena Spišiaková
T: január 2018

Korešpondenčná adresa:
RVC - ZO so sídlom v Štrbe
Scherfelova 6
058 01 Poprad
Nájdete nás na mape Google

Kontakt:
Tel: 052 / 77 33 330
Fax: 052 / 77 33 330
Danuša Beláková 0905 680 651
Vladimír Belák     0905 699 073
e-mail: rvc@weba.sk
www.rvc-strba.sk